Highlights bestuursvergadering 4 april 2017

 

Besproken zaken tijdens de laatste bestuursvergadering


Sponsoring:
 • De belettering van de Dames 1-auto's is inmiddels volop in uitvoering. Er zijn nog plaatsen beschikbaar: zoek contact met de commissie!
 • Recent zijn de teamsponsor-richtlijnen onder de aandacht gebracht. Na uitgebreide analyse is gebleken dat er onvoldoende bekendheid is bij onofficiële teamsponsoren over de mogelijkheden en het beleid. Binnenkort (waarschijnlijk tijdens één van de komende Super Sundays) zal een borrel georganiseerd worden voor al deze begunstigers, waarin we meer kunnen vertellen over mogelijkheden en richtlijnen. Uiteraard willen we zo veel mogelijk zaken mogelijk maken - waarbij ieders belangen worden gewogen. Binnenkort méér!
 • Sponsoren: hou de mailbox in de gaten: binnenkort wordt de datum van de sponsorbarbecue bekend gemaakt
Organisatie:
 • De komende tijd zal het archief worden opgeschoond en worden de gevonden voorwerpen via de site of social media te koop gezet. Mis je iets? stuur een mail aan [email protected]
 • Er wordt gewerkt aan een narrowcasting systeem, waardoor de bezoekers van het clubhuis allerlei informatie krijgen voorgeschoteld. Van bar-aanbieding tot wedstrijdinformatie
 • Op maandag 15 mei organiseert het bestuur een vergadering op het clubhuis, waarbij elke commissie een vertegenwoordiger kan afvaardigen. We vertellen graag meer over beleid en mogelijkheden, en hopen dat commissies en bestuur elkaar beter kunnen vinden
 • De penningmeester licht zijn plannen voor volgend jaar toe. Alle commissies worden, via de verantwoordelijke bestuursleden, uitgenodigd om de komende weken hun begroting voor het komende seizoen in te dienen. Daarmee kan beter en actief worden gestuurd op deelbegrotingen, en behoren financiële verrassingen tot het verleden. 
Jeugd:
 • Dirk-Jan van Lente (voorzitter) en Tijs Martens (bestuurslid Jeugd) hebben evaluatiegesprekken met alle trainers, coaches en professionals afgerond. 
 • De uitkomsten van al die gesprekken hebben, samen met de langetermijnplannen van het bestuur, geleid tot een Beleidsplan Jeugd voor de komende jaren. Dit plan is uitgebreid besproken met de bestuursleden waarna het met grote instemming is aangenomen. Allereerst worden de komende dagen onze trainers, professionals, betrokkenen en de TC-Jeugd geïnformeerd: zij zullen dit plan moeten gaan 'dragen'.
 • Na een informatiesessie met de TC zullen de plannen worden gepresenteerd aan de leden.
 • Los van het beleidsplan zijn een aantal concrete situaties en voorvallen besproken.
Overig:
 • De Super Sundays zorgen voor veel gezelligheid - en ook de bar-omzet vaart er goed bij. Op financieel vlak worden records gebroken en dat is geweldig voor de club.
 • De keerzijde is de relatie met de buurt. De verschillende klachten over geluidsoverlast moet actief worden aangepast. We hebben de buurt en de gemeente hard nodig bij onze lange-termijnplannen en ambities. Het kost het bestuur ontzettend veel tijd en negatieve energie om te acteren op dit soort calamiteiten. Liever steken we die in de ontwikkeling van de club. Totdat het buiten-geluidssysteem niet definitief is aangepast, blijven alle geluidsbronnen buiten verboden.
 • De komende dagen wordt door een kick-off team een concrete start gemaakt met het opzetten van aangepast hockey (G-Hockey oftewel Gehandicaptenhockey). De Rabo Clubkascampagne zal worden gebruikt om financiering te regelen.  
 • Met de Penningmeester en de ledenadministratie is we werkwijze besproken over de opzeggingsprocedure. In principe moet de club opzeggingen uiterlijk 15-5 hebben ontvangen, waarbij is afgesproken dat we culant zijn in geval leden geen duidelijkheid over hun studie.
 • Binnenkort bezoeken we vanuit het bestuur verschillende evenementen: De EHL in Eindhoven bijvoorbeeld, maar ook een bijeenkomst over verenigingen en alcoholbeleid. 


Algemeen | 5 April