Inschrijfformulier HC Helmond

Binnen onze vereniging draait het om sportiviteit, wederzijds respect en gezelligheid. HCH is een vereniging voor én van alle leden. Lidmaatschap bij HCH houdt meer in dan alleen een balletje kunnen slaan tijdens training en/of wedstrijd. Onze verenging draait vrijwel alleen op de inzet van vele vrijwilligers. Zonder deze inzet is beoefenen van de hockeysport simpelweg niet mogelijk. Dat is de reden dat er van senioren spelers, oudere jeugdspelers, maar zeker ook ouders/verzorgers ook wat verwacht wordt. Het inschrijfformulier vraagt hier naar. En wil je als vrijwilliger direct de handen uit de mouwen steken? Graag!
Neem dan contact op via
[email protected] 

HCH kent geen ledenstop. Wel kan het zijn dat tijdens een lopende competitie niet direct aan wedstrijden kan worden deelgenomen. Op dat moment wordt je als trainingslid gezien en zal de contributie daar op worden aangepast.

Inschrijver dient aan te geven bekend te zijn met een aantal richtlijnen:
Klik op een link om deze in te zien.

Gelieve onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Indien inschrijver jonger dan 18 jaar is, ontvangen wij graag ook telefoon en e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s).

Vermeld a.u.b. uw gezinsnummer als u gebruik maakt van Leergeld.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Soort lidmaatschap
   
Hockey ervaring
   
   
   
 
   
 
Diploma's
  HCH zou graag vernemen of inschrijver/ouder/verzorger beschikt over bepaalde voor HCH relevante diploma's of certificaten.

 
   
   
   
Overige informatie
  Een vereniging als HCH kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Van ouders/verzorger van jeugdleden en 16+ leden wordt vrijwilligersinzet dan ook verlangt. Waar gaan jou interesses naar uit?

 
   
   
   
   
   
Bevestiging
  De Gedragscode, Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden zijn bovenaan het inschrijfformulier te openen. Tevens kunnen deze later via de website www.hchelmond.nl worden ingezien.

 
   
   
Akkoord inschrijving
  Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigd inschrijfgeld, de toekomstige contributie, en indien hierboven aangegeven, de automatische incasso. Tevens geef ik HCH toestemming om bovenstaande persoonsgegevens en de gegevens die gedurende het lidmaatschap over mij / mijn kind door HCH worden verzameld te verwerken.