Tucht en Vertrouwen

Bij een teamsport als hockey zijn overtredingen en straffen soms onvermijdelijk. Als club staat sportiviteit echter hoog in het vaandel. Onze 10 geboden (link) zijn daarbij het uitgangspunt, naast uiteraard het hockeyreglement.

De meeste bestraffingen, kaarten en boetes worden door de KNHB afgewikkeld. In sommige gevallen is het echter belangrijk om als club op te treden. Allereerst hebben wij een tuchtreglement en een bijbehorende commissie die, in geval van overtredingen van de regels, gaat beoordelen hoe we daar als club mee omgaan.

Ambassadeur Sportiviteit & Respect
Naast het tuchtreglement en -commissie hebben we een functionaris Sportiviteit & Respect. In voorkomende gevallen neemt hij een bemiddelende, opiniërende danwel beslissende rol in. Onze huidige functionaris is Arthur van den Broek

Vertrouwens contact persoon
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op de club thuis voelt en kan hockeyen in een veilige en sportieve omgeving. Plezier beleven in je sport, samen met je elftalgenoten, trainer, coach, scheidsrechters, mede-vrijwilligers, supporters langs de lijn en ook de gasten die wij op onze club ontvangen. Je prettig en veilig voelen en jezelf kunnen zijn, in en om het clubhuis, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid. Om dit te waarborgen is er binnen onze club een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) aangesteld. De vertrouwenspersoon is een initiatief van het NOC*NSF mede ondersteund door de KNHB.

De VCP binnen onze vereniging is Arthur van den Broek. 

Voorkomen is beter dan genezen 
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Wanneer kun je bij de VCP terecht?
Je kunt bij de VCP terecht met vragen of opmerkingen over situaties waarin jij je op de club niet op je gemak hebt gevoeld, zoals pesten en gepest worden, het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort, (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach. Of je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team. Ook als je je afvraagt of jouw gedrag als trainer/coach verstandig is of wanneer iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de club: leden, ouders,
trainers/coaches, vrijwilligers met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst (intimiderend) gedrag te maken hebben. De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klacht, maar zoekt gezamenlijk en in overleg naar de volgende stap.

Werkwijze
Wanneer je de VCP belt of mailt, gaan we samen bekijken welke stappen ondernomen moeten worden. Samen bepalen we of je dit zelf doet of dat we daar hulp van derden bij inschakelen. Jij hebt hierbij de regie.

Vertrouwelijkheid
De VCP is en werkt zelfstandig en onafhankelijk van het bestuur. Meldingen worden alleen anoniem aan het bestuur gedaan volgens een vast protocol.
De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent.  
De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

High 5! Op naar een veilige sportcultuur
Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het Centrum Veilige Sport Nederland is er dan ook voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. De medewerkers luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Iedereen mag contact met opnemen; sporters, trainers, bestuurders en vertrouwenscontactpersonen. En natuurlijk ook bezorgde ouders en professionals.
De tool(zie de link) is bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en helpt om op een eenvoudige manier inzicht te geven in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging:
https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/high5-stappenplan-tool
Stap 4 Aandacht Gedragsregels begeleiders in de Sport:
https://www.hchelmond.nl/files/library/stap%204%20aandacht%20gedragsregels%20begeleiders%20in%20de%20sport.pdf


Contact

Heb je vragen, twijfels of signalen over niet wenselijk gedrag, neem dan contact op met onze VCP. Dit kan per e-mail via [email protected] of telefonisch via 0492-574454.