Contributie & Opzeggen

De jaarlijkse contributie bedragen voor seizoen 2018/2019 (incl. KNHB bijdrage en verzekering) zijn:

Seniorenteams

€ 305,-

Jong senioren teams *

€ 270,-

Juniorenteams A,B,C,D

€ 255,-

Mini's E

€ 175,-

Benjamins F

€ 115,-

Funkey

€ 45,- per half jaar

Trimhockey

€ 150,-

Zaalhockey

€ 67,-

Prestatietoeslag 

€ 50,-

 * Leden van 18 tot en met 23 jaar. Leden die vóór 1 oktober van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder maar jonger dan 24 jaar.

Inschrijfgeld

Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld éénmalig € 40,- (uitgezonderd Funkey)

Familiekorting

Als er 3 of meer personen van één familie (tot 18 jaar), woonachtig op hetzelfde adres, lid zijn van HCH (uitgezonderd trimhockeyers en funkey) geldt er een korting van € 47,- per persoon vanaf het 3e lid. 

Jong-senioren korting

Er is een jong-seniorenkorting voor alle leden van 18 tot en met 23 jaar van € 35. Ter verduidelijking, zij zijn vóór 1 oktober van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder maar jonger dan 24 jaar. Dit betekent een nieuw tarief voor deze hele groep van € 270. Dit heeft een sterke vereenvoudiging van de financiële administratie.

Duur lidmaatschap en betaling

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig hockeyseizoen, lopende van 1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop. De automatische incasso zal vanaf verenigingsjaar 2018/2019 plaatsvinden in 4 termijnen, te weten eind augustus, eind september, eind oktober en eind november.
Betaald u nog via een factuur kunt u dit laten omzetten naar automatische incasso door een mail te sturen naar de ledenadministratie om toestemming te geven met het IBAN nummer en de juiste tenaamstelling.
Neem hiervoor contact op met: [email protected].

 

Opzeggen van het lidmaatschap:

Opzeggen van het lidmaatschap kan enkel – met opgaaf van reden - schriftelijk gebeuren, uiterlijk 15 juni van het lopende jaar. Hiertoe kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via de mail:

[email protected]d.nl


Zaalhockey

De contributie is exclusief zaalhockey. De contributie voor zaalhockey seizoen 2017-2018 is vastgesteld op € 65,-.

Stichting Leergeld Helmond

Hockey Club Helmond werkt samen met de Stichting Leergeld Helmond. Het doel van deze stichting is dat alle kinderen mee mogen doen aan werkweken, excursies, schoolkampen, sport en muziek.

In steeds meer gezinnen is het financieel niet meer haalbaar om kinderen mee te laten doen met sport, dans of muziek. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (excursies, uitstapjes, reisjes, kampen) zijn voor steeds meer mensen niet mee op te brengen. Deze gezinnen kunnen rekenen op de steun van Leergeld Helmond. Vermeld a.u.b. uw gezinsnummer als u gebruik wilt maken van Leergeld.

Criteria voor ouders van schoolgaande kinderen:

  • in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;
  • met een laag inkomen;
  • uit Helmond;
  • die een concrete aanvraag willen doen t.b.v. de sociale ontwikkeling van hun kinderen.

Voor meer informatie kunt u bellen (0492) 52 28 28 of een e-mail sturen aan: [email protected]