Ontwikkelingen HC Helmond

Al lange tijd is HC Helmond bezig om het sportcomplex aan te passen aan de laatste inzichten op het gebied van toekomstbestendigheid en de daarmee samenhangende milieueisen en sporttechnische voorzieningen.

De negatieve uitspraak van de Raad van State in 2019 over onze uitbreidingsplannen maakte het noodzakelijk alternatieven uit te werken.

Momenteel hebben wij, in goed overleg met de omwonenden, de wethouder en met de betrokken afdelingen van de gemeente een conceptplan uitgewerkt dat momenteel door alle partijen positief ontvangen wordt.

Dit plan kán de oplossing betekenen voor enkele al lang bestaande wensen van HCH. Te weten de wens om het clubhuis te vernieuwen en te verplaatsen naar de noordzijde van veld A, waar een multifunctionele en energiezuinige of -neutrale nieuwbouw gerealiseerd kan worden.
Tevens kunnen daarmee het tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein en de verkeers- en parkeerproblematiek in Horst en Gistel naar ieders tevredenheid opgelost worden.


Huidige situatie


Op bovenstaand kaartje zijn onze huidige 4 velden en o.a. de tennisbanen van TV De Warande en Shaile te zien.
De huidige situatie kan als volgt worden beschreven:
- Geen recht op uitbreiding van velden of parkeerplekken.
- Nieuwbouw op huidige plek duurder.
- Het huidige clubhuis ligt in schaduw bos.
- Te weinig parkeerplaatsen.
- Geen ruimte voor Atletic Skills Field.
- Geen ruimte opvang ledenaanwas.
- Verkeers- en parkeeroverlast in wijk.


Van belang is de begrenzing van de sportbestemming in het huidige bestemmingsplan, zie onderstaand kaartje.Voor de realisering van het concept zijn enkele zaken voorwaardelijk, zie het kaartje hieronder:
- Parkeerplaats aan de Goorloopweg (ten zuiden van TV Shaile).
- Verharding schouwpad langs de Goorloop. (voor langzaam verkeer).
- Huidig parkeerterrein voor: fietsen/brommers, leveranciers en hulpdiensten.
- Maatregelen om snelverkeer naar HCH via Gistel en/of Horst te voorkomenVoordelen:
- Energiezuinige/-neutrale nieuwbouw.
- Toekomstbestendig/milieuvriendelijk clubhuis. 
- Voldoende parkeerplaatsen.
- Alles binnen sportbestemming.
- Parkeer- en verkeersoverlast wijk opgelost.
- Route door bos vervalt/rust in bos.
- Kortere en veilige fietsroute (sensor-verlichting) vanuit west (Stiphout) en zuid (o.a. Warande en Mierlo-Hout).
- Veiligere fietsroute via wijk.
- Stimulering fietsverkeer .
- Minder autoverkeer door loopafstand.
- Minder uitstoot (CO2/NOX/roet etc).
- Bezoekers/spelers bewegen meer.
- Terras met uitzicht op twee velden.
- Reductie geluid(-soverlast) wijk door ingang en terras aan westzijde clubhuis.
- Ruimte voor Atletic Skills Field en opvang ledenaanwas.

Voorlopige planning:
Start bouw: Voorjaar 2024
Oplevering: Voorjaar 2025