Uitbreidingsplannen HC Helmond

HC Helmond is al lange tijd bezig geweest met  voorbereidingen om het sportcomplex uit te breiden. Afgelopen zomermaanden is duidelijk geworden dat de het bestemmingsplan voor de uitbreidingsplannen (door de gemeenteraad vastgesteld op 27 februari 2019) door de Raad van State is vernietigd. 

Hieronder leest u de laatste stand van zaken over de uitbreidingsplannen. Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Peter de Wolf.

Laatste nieuws

Het zorgvuldig voorbereide en het op 27 februari 2019 door de gemeenteraad van Helmond vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Helmond – Horst 27’ is naar aanleiding van ingediende zienswijzen op 10 juli 2019 door de Raad van State vernietigd.

Dat betekent dat de uitbreidingsplannen die er waren, van tafel zijn. 

Momenteel zijn de Stichting HC Helmond Beheer, de Vereniging HC Helmond en de gemeente Helmond zich aan het beraden op deze situatie en mogelijke alternatieve scenario’s.

Omdat veld C (langs de Goorloop) een essentieel onderdeel was in de planologische compensatie van natuurwaarden in het bestemmingsplan, was de vervanging van de kunstgrasmat (aangelegd in 2005) uitgesteld. Onlangs heeft het Stichtingsbestuur besloten de kunstgrasmat niet eerder dan in 2020 te gaan vervangen in de hoop dat we in de komende maanden duidelijkheid gaan krijgen welke alternatieven zich gaan voordoen.