Uitbreidingsplannen HC Helmond

HC Helmond is al lange tijd bezig met voorbereidingen om het sportcomplex uit te breiden. Vanwege het aantal leden is de club op het huidige sportcomplex uit haar voegen gegroeid, met alle gevolgen van dien. Zo zit de wedstrijdplanning, met name op de zaterdag, overvol en is bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen ontoereikend. Daardoor ervaren omwonenden overlast, daar willen we graag iets  aan doen.

Op deze pagina kunt u alles lezen over de uitbreidingsplannen. Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Peter de Wolf.

 


Huidige situatie

Op dit moment beschikt onze club over vier hockeyvelden en het ‘Bob de Voogd’ oefenveldje. Het hoofdveld A en veld B zijn watervelden. De velden C en D zijn zandvelden. Het clubhuis en de kleedkamers liggen aan de zuidzijde van veld A, tegen het Warandebos aan. Onder veld A ligt het ‘Bob de Voogd’ oefenveldje.

Auto’s rijden naar de club via de woonstraten de Horst en de Gistel. Fietsers komen ook via de Horst en de Gistel of via het Warandebos.

Op dit moment hebben we 72 parkeerplaatsen op het eigen terrein van onze club. Daarnaast mogen we gebruik maken van 30 parkeerplaatsen tegenover de tennisbanen van T.V. De Warande. Deze parkeerplaatsen worden ook door bezoekers van de tennisclub gebruikt. Hieronder ziet u een plaatje van de huidige situatie.

 

Nieuwe situatie

In 2018 is het bestemmingsplan voor de uitbreiding van ons sportpark vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond. Op dit moment worden er nog enkele bezwaren behandeld door de Raad van State. De uitspraak van de Raad van State laat nog op zich wachten en is bepalend voor het verdere verloop en de planning van de uitbreidingsplannen. Hieronder ziet u hoe de uitbreiding eruit komt te zien:

Veld A, veld B en veld D blijven liggen zoals nu. De uitbreiding, het vijfde veld, is veld E. Het huidige veld C wordt verplaatst naar veld F. Veld C wordt een klein trainingsveld, waar op termijn ook een athletic skills track wordt aangelegd. De velden E en F worden semi-watervelden.

Tegen de (nieuwe) velden E en F aan komt ruimte voor parkeren. In totaal krijgen we 160 parkeerplaatsen, en 12 voor de tennisclub.

 

Het clubhuis

Naast het uitbreiden van het aantal velden, zijn er ook plannen om het clubhuis te vernieuwen. Omdat we meer velden krijgen, moeten we ook meer kleedkamers aanbieden. Dat geeft, naast het feit dat het huidige clubhuis gerenoveerd moet worden, mogelijkheden om een nieuw clubhuis te bouwen passend in het ontwerp van de uitbreidingsplannen.

Er zijn plannen om het nieuwe clubhuis te realiseren tussen veld A en veld E op de tekening. De plannen hiervoor zijn nog niet definitief.


Toekomst

Voor de langere termijn is in het bestemmingsplan de mogelijkheid opgenomen om het bestaande veld D te verplaatsen naast veld E. We maken pas gebruik van deze mogelijkheid als het huidige veld D aan vervanging toe is. Boven veld D in deze tekening is ook nog ruimte opgenomen voor een zesde veld. Afhankelijk van de toekomst van onze club bekijken we of we die ruimte benutten.


 


Planning en documenten

Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State weten we meer over het verdere verloop van de uitbreidingsplannen. Via deze pagina kunt u de laatste stand van zaken volgen. Ook kunt u hieronder het bestemmingsplan zien. Heeft u vragen of wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Peter de Wolf.

Ontwerp bestemmingsplan HC Helmond