ALV woensdag 9 mei 2019

 

Nieuws afbeeldingOp donderdag 9 mei  2019 om 20.00 uur  is er een Algemene Leden Vergadering (ALV) van HC Helmond. Deze vergadering vindt plaats in ons clubhuis. Als u volgens deze statuten toegang heeft tot de ALV dan heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken

4. Terugblik op ALV 13 maart 2019

5. Benoeming bestuursleden HC Helmond

* Voorzitter Hans Stevens

* Voorzitter Jongste Jeugd Renee Wessels

* Ad interim voorzitter TC Jeugd Michiel Serrarens

6. Huidige stand van zaken

7. Organisatieschema

8. Vacature overzicht HC Helmond

9. Rondvraag & sluiting


Algemeen | 9 April