xxx_declub_lidmaatschap

Contactgevens
Postbus 859
5700 AW Helmond

T:
E:

 

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich online aanmelden via .

Afmelden

De opzegging van het lidmaatschap kan enkel schriftelijk gebeuren, uiterlijk 30 juni van het lopende jaar. Neem even contact op met de ledenadmistratie via bovenstaand adres om het lidmaatschap te beëindigen (graag met vermelding van reden).

Wijzigingen

Het doorgeven van wijzigingen (adres, telefoonnummer en e-mailadres) kan eenvoudig online. Hiertoe dient eerst ingelogd te worden met je lidnummer en wachtwoord.

Het is ook mogelijk om wijzigingen per e-mail door te geven.

Contributie

Contributie bedragen seizoen 2017/2018 (incl. KNHB bijdrage en verzekering). Verhoging contributie conform advies KNHB

Senioren € 305,--

Junioren € 255,--

Mini’s E € 175,--

Benjamins/F-jeugd € 115,--

Funkey (per half jaar) € 45,--

Dames donderdag € 198,--

Trimhockey € 150,--

Prestatietoeslag (Heren1 Dames 1, A1, B1, C1 en D1: € 50,--

Zaalhockey: € 67,--

Duur lidmaatschap en betaling
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig hockeyseizoen, lopende van 1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop. Betaling geschiedt bij voorkeur via automatische incasso in 2 termijnen, in augustus en februari. Op aanvraag is het mogelijk het bedrag via factuur te voldoen of via een andere betalingsregeling. Neem hiervoor contact op met: ledenadministratie@ hchelmond.nl.
Gezinskorting

Gezinskorting € 47,- vanaf het 3espelende lid (uitgezonderd trimhockeyers).

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld nieuwe leden eenmalig € 40,-

Studenten

Leden die als voltijd student staan ingeschreven bij een Universiteit, HBO-, of MBO-instelling kunnen in aanmerking komen voor een korting van € 70,- op de jaarlijkse contributie. Hiervoor dien je elk jaar, vóór 31 december van het lopende seizoen, een kopie van je officiële bewijs van inschrijving of kopie van je actuele studentenpas voorzien van schooljaar, te mailen naar: ledenadministratie@ hchelmond.nl. De korting zal dan worden verrekend met de 2e termijn van de contributie.

Stichting Leergeld Helmond

Hockey Club Helmond werkt samen met de Stichting Leergeld Helmond. Het doel van deze stichting is dat alle kinderen mee mogen doen aan werkweken, excursies, schoolkampen, sport en muziek.

In steeds meer gezinnen is het financieel niet meer haalbaar om kinderen mee te laten doen met sport, dans of muziek. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (excursies, uitstapjes, reisjes, kampen) zijn voor steeds meer mensen niet mee op te brengen. Deze gezinnen kunnen rekenen op de steun van Leergeld Helmond.

Criteria voor ouders van schoolgaande kinderen:

  • in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;
  • met een laag inkomen;
  • uit Helmond;
  • die een concrete aanvraag willen doen t.b.v. de sociale ontwikkeling van hun kinderen.

Voor meer informatie kunt u bellen (0492) 52 28 28 of een e-mail sturen aan: [email protected]