Inschrijvingsformulier

Inschrijfformulier HC Helmond

Binnen onze vereniging draait het om sportiviteit, wederzijds respect en gezelligheid. HCH is een vereniging voor én van alle leden. Lidmaatschap bij HCH houdt meer in dan alleen een balletje kunnen slaan tijdens training en/of wedstrijd. Onze verenging draait vrijwel alleen op de inzet van vele vrijwilligers. Zonder deze inzet is beoefenen van de hockeysport simpelweg niet mogelijk. Dat is de reden dat er van senioren spelers, oudere jeugdspelers, maar zeker ook ouders/verzorgers ook wat verwacht wordt. Het inschrijfformulier vraagt hier naar. En wil je als vrijwilliger direct de handen uit de mouwen steken? Graag!
Neem dan contact op via
[email protected] 

HCH kent geen ledenstop. Wel kan het zijn dat tijdens een lopende competitie niet direct aan wedstrijden kan worden deelgenomen. Op dat moment wordt je als trainingslid gezien en zal de contributie daar op worden aangepast.

Opzeggingen dienen voor 1 juni van het nieuwe seizoen schriftelijk of per mail te zijn ingediend gericht aan [email protected] .
 

Inschrijver dient aan te geven bekend te zijn met een aantal richtlijnen:
Klik op een link om deze in te zien.

Gelieve onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Indien inschrijver jonger dan 18 jaar is, ontvangen wij graag ook telefoon en e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s).

Vermeld a.u.b. uw gezinsnummer als u gebruik maakt van Leergeld.