Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan enkel – met opgaaf van reden - schriftelijk gebeuren, uiterlijk 1 juni van het lopende jaar. Hiertoe kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via de mail:

E: [email protected]